Blogg

Migrera stegvis över dina system till molnet!

Med DVXcloud kan du enkelt och tryggt stegvis migrera över dina system till molnet. Som kund hos oss får du en egen privat plats i vårt moln som vi kallar ett virtuellt datacenter. Ditt virtuella datacenter kan kopplas ihop med din befintliga miljö på ett säkert sätt, antingen via en s.k. VPN tunnel eller med…

Läs hela inlägget

Skala din kapacitet upp eller ned!

I DVXcloud kan du låta dina applikationer bestämma hur mycket kapacitet som krävs för stunden. En instans kan skalas upp eller ned, flera instanser kan skapas i ett eller flera datacenter och lastbalanserare kan sättas upp automatiskt. Det som krävs är att vi tillsammans bestämmer en s.k. trigger som ska ändra kapaciteten för er applikationen.…

Läs hela inlägget
Behöver ni hjälp med migrering? Kontakta oss